Εκτύπωση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

| Κατηγορία Προτάσεις

Εισαγωγή:

Το κεντρικό λιμάνι της Χίου με την υπερεκατονταετή λειτουργία του είναι γνωστό ότι λόγω της οικιστικής επέκτασης της Χίου, της εξέλιξης των πλοίων, της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης του τόπου, αλλά και τις αλλαγές στον τρόπο μεταφοράς αγαθών και προσώπων, με τη σημερινή του οργάνωση και χρήση, παρουσιάζει σημαντικότατα προβλήματα για να εξυπηρετήσει τον ρόλο του, επηρεάζοντας σοβαρά την προοπτική ανάπτυξης της Χίου, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης αλλά και το αντίστροφο. Ως εκ τούτου έχει καταστεί σαφής η ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων, τα οποία θα επιτρέψουν την λειτουργία ενός λιμένα που θα εξυπηρετήσει την επιβατική και εμπορική κίνηση του νομού, Χίου – Ψαρών – Οινουσσών, τουλάχιστο για τις επόμενες δύο δεκαετίες.
Για την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης, η τοπική αυτοδιοίκηση Χίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τα τελευταία χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί με την εκπόνηση μελετών για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης. Πλην όμως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε πρόσφατη έκθεση, μετά από παραγγελία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τη μελέτη ανάπτυξης λιμένων Ν. Χίου που εκπονήθηκε από την ΣΑΛΦΩ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., Απρίλιος 2003, το σημερινό λιμάνι ουσιαστικά αφήνεται ως έχει, χωρίς να εξετάζεται καθόλου η περίπτωση βελτίωσης και ευρύτερης εκμετάλλευσης του, με συνέπεια για την πληρέστερη εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης του Νομού, αλλά και την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας που προκαλεί στην πόλη η δραστηριότητά του, να προτείνονται λύσεις έξω από τη σημερινή λιμενολεκάνη.
Υπέρ της αναγκαιότητας κατασκευής νέου σύγχρονου, όσο το δυνατό φιλικού προς το περιβάλλον και επαρκούς για τα επόμενα χρόνια λιμένα, έχει δημοσίως ταχθεί και ο υπογράφων την ανά χείρας πρόταση. Μέχρι όμως να ωριμάσουν οι συνθήκες για την υλοποίησή του, θεωρώ ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να παροπλίζουμε το υπάρχον, ως εκ τούτου προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνει η ιδέα που ακολουθεί, το κόστος της οποίας, αν και δεν είμαι ο κατάλληλος να εκτιμήσει, εν τούτοις με μια πρώτη ματιά δεν φαίνεται να υπερβαίνει το κόστος της πρότασης Νο 1 ( λιμενικά έργα στην περιοχή του Ν.Ο.Χ. ) της προαναφερόμενης μελέτης, προβλεπόμενου κόστους 15.000.000 €.

Σημερινή κατάσταση:

Οι συνεχείς και άσχετες με τη λειτουργία του λιμένα παρεμβάσεις στην χερσαία ζώνη, έχουν περιορίσει την λειτουργία του στην εξυπηρέτηση μόνο της επιβατικής κίνησης και της διακίνησης αγαθών με Φ/Γ οχήματα με τα Ε/Γ Ο/Γ πλοία. Έτσι απ' όλο το λιμάνι, επιτρέπεται η χρήση μόνο του Β. προβλήτα, γεγονός που προκαλεί, εκτός των άλλων, ανυπέρβλητα κυκλοφοριακά προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Δ. προβλήτα αλλά και σ' όλη την πόλη της Χίου.
Στην εν λόγω προβληματική και ανεπαρκή περιοχή, αποεπιβιβάζονται και διακινούνται, κατά μέσο όρο το χρόνο, περίπου 25.000 Φ/Γ οχήματα, 45-50.000 Ι.Χ., 25.000 δίκυκλα και 450.000 – 500.000 επιβάτες με πρόβλεψη αύξησης στους 700.000 στα επόμενα είκοσι χρόνια (βλ. παρ.), υποβιβάζοντας δραματικά το επίπεδο εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού αλλά και της καθημερινής ζωής των πολιτών της πρωτεύουσας του νησιού, που γειτνιάζουν ή σχετίζονται με αυτό.
Όσον αφορά δε την διακίνηση αγαθών με τα m/s Φ/Γ πλοία, ο λιμένας Χίου ουσιαστικά αδυνατεί να εξυπηρετήσει, προσφέροντας ως εναλλακτική λύση τον λιμένα των Μεστών ο οποίος όμως και αυτός υστερεί σε υποδομές και οργάνωση.
Είναι επίσης, γνωστό, ότι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα δυνατή η προσέλκυση ακόμη και για ολιγόωρη φιλοξενία στο λιμάνι της Χίου, Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων. Θεωρώ επίσης, περιττό να σημειώσω ότι τα παραπάνω προβλήματα υφίστανται παρά του ότι η λιμενολεκάνη της Χίου σε έκταση θεωρείται από τις μεγαλύτερες των λιμένων των νησιών του Αιγαίου.

Προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

Τα σημάδια για την αδυναμία του λιμένα να αντιμετωπίσει την διαρκή αύξηση του φόρτου, χρονικά τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του '70 με την έλευση και ανάπτυξη των Rο – Rο Passengers. Τα πλοία αυτά, με την τεράστια αύξηση του όγκου των διακινουμένων φορτίων, οχημάτων και επιβατών που επέφεραν, άλλαξαν ριζικά τις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Λόγω όμως του μεγέθους, της λειτουργίας τους αλλά και των βυθισμάτων τους, δημιούργησαν νέες απαιτήσεις στις υποδομές.
Στα χρόνια που πέρασαν δεν κατορθώθηκε να αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά η απότομη αυτή εξέλιξη στο λιμάνι της Χίου, αφού η αύξηση της κίνησης υπερφαλάγγιζε πάντοτε τα όποια μέτρα λαμβάνονταν κατά καιρούς. Την αναποτελεσματικότητα αυτή, όπως προαναφέραμε, επιβάρυνε και η αλλαγή χρήσης των χερσαίων χώρων του λιμένα όπως, η μετατροπή του κύριου Δ. προβλήτα σε κεντρική αρτηρία για την κυκλοφορία των οχημάτων από και προς την πόλη, η παραχώρηση μεγάλου τμήματος της χερσαίας ζώνης στα παρακείμενα καταστήματα, οι αντιρρήσεις των περιοίκων για εργασίες φορτοεκφόρτωσης των m/s, κ.λ.π..
Παρά ταύτα, σε διάφορες χρονικές περιόδους, διαπλατύνθηκε ο Β. προβλήτας, επεκτάθηκε ο Β. λιμενοβραχίονας και έγινε εκβάθυνση του κεντρικού τμήματος της λιμενολεκάνης, πλην όμως εκτός από τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πλοίων κατά την είσοδο και παραμονή τους στο λιμάνι, κάτι φυσικά σημαντικό, η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του λιμένα, δεν αυξήθηκε ανάλογα. Μ' άλλα λόγια ένα λιμάνι με πολύ αξιόλογη έκταση λιμενολεκάνης, όπως της Χίου, είτε λόγω των προαναφερομένων προβλημάτων, είτε λόγω της αντίληψης ότι δεν επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης, εγκαταλείπεται μοιρολατρικά χωρίς ρόλο.
Δεν πρέπει, επίσης, να παραβλεφθεί το γεγονός, ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δαπανηθεί σημαντικά κεφάλαια για λιμενικά έργα στο νομό, κυρίως για κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων, φανερά όμως, χωρίς πρόγραμμα, αφού τα δέκα περίπου που κατασκευάσθηκαν από τη Δασκαλόπετρα μέχρι τη Βοκαριά (ένα αλιευτικό καταφύγιο ανά ναυτικό μίλι περίπου), αφ' ενός έχουν επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον και την αισθητική της ανατολικής ακτής της Χίου, αφ' ετέρου δεν έχουν ικανοποιήσει ακόμη και τη στοιχειώδη ανάγκη ασφαλούς ελλιμενισμού των μεγάλων αλιευτικών σκαφών, όπως π.χ. των ανεμοτρατών, τα οποία, μη έχοντας επαρκή χώρο στο κεντρικό και στα αλιευτικά καταφύγια λιμάνι, τον αναζητούν με αγωνία αλλού για την περίοδο αργίας και τις επισκευές τους. Αρκετά απ' αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν, αποδοτικότερα ίσως, να είχαν διοχετευθεί για την συνολικότερη αντιμετώπιση του λιμενικού προγράμματος της νήσου.
Για την επίλυση του σημερινού προβλήματος και με στόχο την προοπτική καλύτερης εξυπηρέτησης δια θαλάσσης της Χίου, από χρόνια, όπως προαναφέραμε, αναζητείται (βλέπε δημοσιεύματα στο παράρτημα), τρόπος και τόπος κατασκευής νέου σύγχρονου επιβατικού και εμπορικού λιμένα.
Ολιγωρίες, αντιγνωμίες και η έλλειψη κονδυλίων, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Περιφέρειας, (βλέπε σχετ. δημ. στο παράρτημα), φαίνεται να μεταθέτουν ουσιαστικά την προοπτική κατασκευής νέου λιμένα για το μη ορατό μέλλον, ειδικά αν το αίτημα συνδυαστεί και με τα κονδύλια που αναζητούνται για επίσης απαραίτητα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη η Χίος όπως η κατασκευή ή η επέκταση του αεροδρομίου, η κατασκευή νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο, η κατασκευή φραγμάτων και άλλων έργων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, κ.λ.π..
Για την άμεση ανακούφιση του κυκλοφοριακού προβλήματος προτάθηκε πρόσφατα ως λύση η κατασκευή περιφερειακού δρόμου ανατολικά του φρουρίου, πρόταση όμως, η οποία προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, αφ' ενός για την σκοπιμότητά της, αφ' ετέρου για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην φυσιογνωμία του μνημείου (βλ. σχ. δημ. στο παρ.).
Από τις αντιδράσεις αλλά και τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης των σχετικών αδειών εκτέλεσης του εν λόγω έργου, δεν προβλέπεται τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον η κατασκευή του, η οποία πάντως, όπως ισχυρίζονται πολλοί, δεν φαίνεται ότι θα ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό και οπωσδήποτε οριστικά τη χερσαία ζώνη του λιμένα και την πόλη της Χίου από το κυκλοφοριακό φόρτο των διακινουμένων με το πλοίο επιβατών και αγαθών. Αλλά και αν υπήρχε τέτοια πιθανότητα, η νέα πρόταση μετεγκατάστασης των Κ.Τ.Ε.Λ. στην οδό Λάδης και πιάτσας ΤΑΧΙ δίπλα στο τελωνείο, έρχεται να περιπλέξει τα πράγματα επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό κάποιων, για αποσπασματική και μη συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης.
Επίσης, η λεγόμενη πρόταση ΒΕΝΑΚΗ (διαμόρφωση παλαιάς ιχθυόσκαλας και μπάζωμα της θάλασσας για δημιουργία προβλήτας μπροστά της) η οποία φέρεται να έχει υιοθετηθεί σήμερα από το Λιμενικό Ταμείο και την οποία προωθεί για υλοποίηση, ναι μεν θα προσδώσει επιπλέον χερσαίο χώρο στο λιμένα, πλην όμως, εφ' όσον χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για την υποδοχή των Ε/Γ Ο/Γ της γραμμής Χίου-Πειραιά, κατά την άποψή μου, δεν θα λύσει κανένα από τα σημερινά προβλήματα, αν δεν επιβαρύνει την κατάσταση, αφού ουσιαστικά προκαλεί επιπλέον φόρτο στην ίδια περιοχή δηλαδή την λεγόμενη «φτωχιά προκυμαία».

Σε περίπτωση όμως που υλοποιηθεί η πρόταση που ακολουθεί, ο εν λόγω χώρος, με τη θαλάσσια περιοχή όπως υφίσταται σήμερα, με τις ανάλογες προσαρμογές, το γκρέμισμα ή τη διαμόρφωση για άλλη χρήση του κτιριακού συγκροτήματος της ιχθυόσκαλας, μπορεί να μετατραπεί σε terminal για την εξυπηρέτηση μόνιμα πλέον των γραμμών των άλλων νησιών του νομού, Ψαρών και Οινουσσών, για τα οποία σήμερα η οργάνωση και εκτέλεση των δρομολογίων είναι τουλάχιστο για τους ταξιδιώτες σημαντική ταλαιπωρία. Μια άλλη χρήση θα μπορούσε να ήταν η μετατροπή του κτιρίου σε διοικητήριο της Αρχής λιμένα, ειδικά όταν το Λ.Τ. περιλάβει την μορφή εταιρίας.
Θεωρούμε σκόπιμο πριν καταθέσουμε την άποψή μας για την καλύτερη αξιοποίηση, την ασφαλή εκμετάλλευση του κεντρικού μας λιμένα και την μείωση ή εκτροπή απ' αυτό της κυκλοφορίας αλλά και τη συμμόρφωση με τις διεθνείς απαιτήσεις του νέου Διεθνή Κώδικα I.S.P.S. (International Ship and Port facility Security Code), υποχρέωση στην οποία δεν έχουμε ακόμη ανταποκριθεί, με κίνδυνο αν ο λιμένας της Χίου δεν ικανοποιήσει τις νέες απαιτήσεις μέχρι την 1-7-2004 να αποκλεισθεί από διεθνείς συνδέσεις. Να επισημάνουμε ξανά και επιγραμματικά κάποια προβλήματα τα οποία αν ληφθούν υπόψη θα βοηθήσουν στην κατανόηση της πρότασης:

Από την συνολική σήμερα θαλάσσια και χερσαία έκταση του λιμένα μικρό μόνο τμήμα είναι προς εκμετάλλευση.
Η εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης στο σημείο που σήμερα διεξάγεται, επιβαρύνει ασφυκτικά την κυκλοφορία της πόλης.
Όπως λειτουργεί σήμερα το λιμάνι, αδυνατεί να εναρμονισθεί με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κώδικα I.S.P.S.
Γειτονικές με τον λιμένα εγκαταστάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες, όπως το κτίριο του Ν.Ο.Χ. και η ευρύτερη χερσαία περιοχή του, η οποία υποτυπωδώς χρησιμοποιείται σήμερα ως χώρος στάθμευσης (Βλ. φωτ. παρ.).
Πολύτιμη έκταση της ζώνης λιμένα, όπως η παλαιά ιχθυόσκαλα παραμένει ανενεργή χωρίς αποκρυσταλλωμένη γνώμη για τη μελλοντική αξιοποίησή της.
Πρόταση-ιδέα:

Η πρόταση του υπογράφοντος απεικονίζεται σε σχήμα, στο βυθομετρικό διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα και βασίζεται στα εξής:

Στο μέσο περίπου του Ν. λιμενοβραχίονα υπάρχει μικρός μόλος, μήκους 70 περίπου μέτρα, για την εξυπηρέτηση μικρών και μεσαίων σκαφών αναψυχής. Ο μόλος αυτός, σύμφωνα με την ιδέα, επεκτείνεται σαν δρόμος διπλής κατεύθυνσης, με πρόβλεψη πεζόδρομου, δυτικά μέσα στην λεκάνη, περίπου 200μ, στο τέρμα του οποίου δημιουργείται νησίδα επιφανείας (ενδεικτικά) 13 περίπου στρεμμάτων (βλ. σχήμα).
Η νησίδα είναι διαμορφωμένη κατάλληλα, ώστε να δίνει εναλλακτικές θέσεις πρυμνοδέτησης/παραβολής ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και απέχει 70 περίπου μέτρα από το σημερινό Δ. και Ν. κρηπίδωμα για την απρόσκοπτη διέλευση μικρών σκαφών από και προς το Ν. προασπισμένο πλέον τμήμα του λιμένα.

Η προς Β. επέκταση της νησίδας δεν υπερβαίνει την νοητή γραμμή της οδού Νεοφ. Βάμβα (Flocafe) για να μη περιοριστεί ο κύκλος στροφής/χειρισμών των εισερχομένων πλοίων.
Ο προαναφερόμενος δρόμος προς τη νησίδα πρυμνοδέτησης/παραβολής του πλοίου, συνδέεται με νέο προασπισμένο από τη θάλασσα δρόμο, που δημιουργείται από τη διαπλάτυνση προς Α. τμήματος του νότιου λιμενοβραχίονα, μέχρι να συναντήσει το σημερινό χώρο στάθμευσης (μπάζωμα) στο Ν.Ο.Χ.
Στη μετατροπή της σημερινής πλατείας του ανδριάντα του Πλαστήρα, στη συμβολή των οδών Σ. Λιβανού και Μ. Λιβανού, σε κυκλικό κόμβο για την καλύτερη ροή της κυκλοφορίας.
Ο οργανισμός εκμετάλλευσης του λιμένα διαθέτει κατάλληλο/α όχημα για τη μεταφορά επιβατών, από και προς το πλοίο, οι οποίοι δεν ταξιδεύουν με δικό τους μεταφορικό μέσο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της παρέμβασης, εκτός των άλλων, είναι:

Η παραχώρηση του σημερινού κτιρίου του Ν.Ο.Χ. καθώς και του περιβάλλοντα χώρου, συνολικής έκτασης 15 περίπου στρεμμάτων που έχει δημιουργηθεί από την επιχωμάτωση της θάλασσας, στον οργανισμό εκμετάλλευσης του λιμένα.

Λειτουργία τμημάτων προτεινόμενου συστήματος:

Η ιδέα βασίζεται, όπως προαναφέρθηκε, στην αρχή της καλύτερης και αποδοτικότερης εκμετάλλευσης του λιμένα αλλά και των παρακείμενων εγκαταστάσεων, μεγάλο τμήμα των οποίων σήμερα, πέρα από κάθε αποδεκτή οικονομική εκμετάλλευση και αξιοποίηση, παραμένει αχρησιμοποίητο.
Η λειτουργία και χρήση του κάθε τμήματος του προτεινόμενου σχεδίου καθορίζεται ως εξής:

Το σημερινό κτίριο Ν.Ο.Χ., ανακαινίζεται, αν συμφέρει οικονομικά, διαμορφώνεται κατάλληλα να λειτουργήσει ως σύγχρονος και ελεγχόμενος επιβατηγός σταθμός πλόων εσωτερικού και εξωτερικού.
Ο περιβάλλον χώρος του ανωτέρω κτιρίου διαμορφώνεται κατάλληλα για υποδοχή και στάθμευση μόνο Φ/Γ και επιβατηγών οχημάτων τα οποία προτίθενται να ταξιδέψουν. Στην διαμόρφωση μπορεί να συμπεριληφθούν διάφορα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των οχημάτων, όπως εστιατόριο, μπαρ, σταθμός διάθεσης καυσίμων κ.λ.π.
Η παραθαλάσσια οδός, η οποία αντικαθιστά τμήμα του σημερινού νότιου λιμενοβραχίονα και η οποία θα συνδέει το νέο προβλήτα με τον νέο υποκείμενο επιβατηγό σταθμό, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πεζόδρομο και οδό για την κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων σε διπλή κατεύθυνση.
Ο μόλος/δρόμος, εκτός της χρήσης του ως οδού από και προς τον χώρο πρυμνοδέτησης/παραβολής του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, εξοπλίζεται κατάλληλα (ρεύμα, νερό, δέστρες, εξοπλισμός πυρόσβεσης, τηλέφωνο, κ.λ.π.) ώστε να χρησιμοποιείται και για πρόσδεση, όπου είναι δυνατό, Ε/Γ-Τ/Ρ και αλιευτικών σκαφών. Θεωρείται επίσης απαραίτητη η πρόβλεψη ανεξάρτητης λωρίδας οδικής πρόσβασης από και προς τη Λ. Αιγαίου, πλάτους ικανού να την προσεγγίζει μικρό όχημα για την εξυπηρέτηση και ανεφοδιασμό των σκαφών.
Ο εν λόγω προβλήτας οριοθετεί το Ν. τμήμα του λιμένα ως χώρο φιλοξενίας Ε/Γ-Τ/Ρ και αλιευτικών σκαφών ( μικρή μαρίνα ) και κυρίως το καθιστά υπήνεμο, κάτι που δεν υφίσταται σήμερα.
Η προτεινόμενη νησίδα εκτός από τη χρήση της για την πρυμνοδέτηση/παραβολή των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, της μικρής αναμονής και τους χειρισμούς αποεπιβίβασης οχημάτων, τουλάχιστο στη Ν. πλευρά μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και για την πρόσδεση Ε/Γ-Τ/Ρ και αλιευτικών σκαφών.

Συνολική λειτουργία του προτεινομένου συστήματος:

Με την υλοποίηση της ιδέας, όλο το σύστημα εξυπηρέτησης της κύριας ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χίου μεταφέρεται πλέον, σχεδόν ολοκληρωτικά εκτός της σημερινής χερσαίας ζώνης λιμένα.
Τα πρόσωπα και κάθε τύπου όχημα, τα οποία θα ταξιδέψουν, συγκεντρώνονται στον επιβατηγό σταθμό Ν.Ο.Χ., να ληφθεί υπόψη, ότι ο χώρος απαιτείται να λειτουργεί πλέον υπό καθεστώς πλήρους ελέγχου των ταξιδιωτών, για αποτροπή έκνομων ενεργειών ( I.S.P.S ).
Το πλοίο, με την είσοδό του στο λιμάνι, πρυμνοδετεί στη νέα θέση για την αποεπιβίβαση επιβατών και οχημάτων. Η μεταφορά επιβατών από το πλοίο προς την έξοδο που δεν διαθέτουν δικό τους όχημα, πραγματοποιείται με ειδικό λεωφορείο του οργανισμού εκμετάλλευσης του λιμένα. Πιάτσα ΤΑΧΙ, αλλά και χώρος μικρής αναμονής επιβατικών οχημάτων για παραλαβή ταξιδιωτών, λαμβάνεται πρόνοια να δημιουργηθούν σε ειδικό χώρο του επιβατηγού σταθμού, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή του σταθμού αλλά και για λόγους ασφαλείας. Ανάλογα εξασφαλίζεται και η επιβίβαση.
Τα οχήματα που αποβιβάζονται και εξέρχονται του επιβατηγού σταθμού, όσα κατευθύνονται νότια του νησιού ( και αργότερα προς τον περιφερειακό όταν ολοκληρωθεί ) ή προς τα δυτικά ή και τα βόρεια προάστια της πόλης π.χ. Βαρβάσι, Καμένος Πύργος, στρατώνες, κ.λ.π. χρησιμοποιούν την οδό Σ. Λιβανού, Πατελίδα, Μιχάλου, Ευαγγελιστρίας ή όπως αλλιώς ρυθμιστεί η κυκλοφορία από τις νέες συνθήκες.
Προς τις άλλες κατευθύνσεις χρησιμοποιούνται οι οδοί Μ. Λιβανού, Κλεάρχου Νενιτούση, Λ. Αιγαίου κ.ά. Ανάλογα κινούνται τα Φ/Γ ή Ε/Γ οχήματα για την άφιξή τους στο σταθμό.

Τι προσφέρει η προτεινόμενη παρέμβαση:

Με την προτεινόμενη παρέμβαση οι σημερινοί προβλήτες του λιμένα αλλά και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης αποσυμφορούνται σχεδόν ολοκληρωτικά από τα κυκλοφοριακά προβλήματα που έχουν σχέση με την αποεπιβίβαση οχημάτων αλλά και επιβατών στα Ε/Γ Ο/Γ πλοία.
Δημιουργείται επιπλέον θέση για ταυτόχρονη φιλοξενία Ε/Γ ή άλλου πλοίου στο λιμένα της Χίου, π.χ κρουαζιερόπλοιου, το οποίο δύναται πλέον ακόμα και να διανυκτερεύσει.
Ο Β. προβλήτας ικανοποιεί επαρκέστερα πλέον τις μεταφορές με εμπορικά πλοία.
Απαξιώνεται η » αναγκαιότητα » κατασκευής του λεγόμενου περιφερειακού δρόμου του κάστρου, τουλάχιστο ως προς τον ισχυρισμό της «ανακούφισης» του λιμένα κατά το χρονικό διάστημα της αφιξαναχώρισης του Ε/Γ- Ο/Γ πλοίου.
Επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση σχεδόν ολόκληρου του λιμένα, συνθήκη που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Η εν λόγω αδυναμία επιφέρει, εκτός των άλλων, απώλεια πόρων στο Λ.Τ., κατάσταση η οποία λειτουργεί τελικά και εις βάρος της ανάπτυξης του τόπου.
Καθίσταται δυνατή η κατασκευή αποκλειστικού terminal για τις γραμμές Χίου – Ψαρών – Χίου και Χίου – Οινουσσών – Χίου, όπως επίσης και για τη σύνδεση Χίου – Τσεσμέ στη θέση της σημερινής ιχθυόσκαλας.
Επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση παρακείμενων του λιμένα χώρων, οι οποίοι σήμερα όχι μόνο δεν έχουν ρόλο, αλλά προκαλούν και την αισθητική υποβάθμιση της περιοχής που υφίστανται (Ν.Ο.Χ.).
Δημιουργούνται προϋποθέσεις δημιουργίας και εκμετάλλευσης μικρής μαρίνας στο νότιο τμήμα του λιμένα, κατάσταση που εκτός των άλλων, αναβαθμίζει αισθητικά την εν λόγω περιοχή.
Καθίσταται εφικτή η εναρμόνιση του λιμένα της Χίου με τις απαιτήσεις του διεθνή κώδικα I.S.P.S ( έλεγχος επιβατών, αποσκευών, φορτίου κ.λ.π. για αποτροπή έκνομων πράξεων), εφόσον οι νέοι χώροι οργανωθούν σαν υποκείμενος και αποκλειστικά ελεγχόμενος χώρος ζώνης λιμένα.
Βελτιώνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης του επιβάτη, αφού από την υλοποίηση της πρότασης, καθίσταται εφικτό να παρέχονται υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες.
Καθίσταται αδύνατη πλέον, η επιβίβαση από το λιμάνι της Χίου, υπεράριθμων και χωρίς εισιτήριο επιβατών.
Το λιμάνι της Χίου βελτιώνεται λειτουργικά και διευρύνει τον κύκλο εργασιών του.
Η Χίος, όσον αφορά την προοπτική ανάπτυξή της η οποία επηρεάζεται από το λιμάνι, βελτιώνει τη θέση της.

Πιθανά προβλήματα και αντιδράσεις στην υλοποίηση της ιδέας:

Με δεδομένο ότι, τεχνικά το έργο είναι δυνατόν να κατασκευασθεί και εξασφαλισθούν οι δαπάνες, θεωρούμε, ότι για την υλοποίησή του, πιθανόν να εγερθούν προβλήματα όπως:

Αντιδράσεις περιοίκων της περιοχής Ν.Ο.Χ.
Αντιδράσεις από καταστηματάρχες της ευρύτερης περιοχής του Β. προβλήτα.
Αντιδράσεις των πλοιάρχων των Ε/-Ο/Γ, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες προσέγγισης/πρόσδεσης και οι οποίοι δεν έχουν λόγο να μεταβάλουν τις συνήθειές τους.
Απροθυμία από προσωπικές, οικονομικές και πολιτικές σκοπιμότητες.

Τελικά:

Η προαναφερόμενη πρόταση, αν συγκριθεί με το αποτέλεσμα του βαθμολογικού πίνακα της παραγράφου 6.1.1.4 ( βλ. παρ. ) της μελέτης ανάπτυξης των λιμένων της Χίου που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή με τις προτεινόμενες θέσεις για την κατασκευή των λιμενικών έργων Νο 1 ( περιοχή Ν.Ο.Χ. ) και Νο 3 ( μεταξύ βιολογικού καθαρισμού και εκβολής ρέματος Κοκκαλά ), έχουμε την άποψη ότι αν και υστερεί ως προς το κριτήριο της επεκτασιμότητας (και ως προς αυτό το κριτήριο είναι πιθανό η πρόταση να υπερέχει, αν ληφθεί υπόψη το σύνολο της έκτασης των χερσαίων χώρων του συστήματος που παρέχονται και αξιοποιούνται εντός και εκτός λιμένα ), εν τούτοις θεωρούμε ότι επειδή ως προς τα άλλα κριτήρια, δηλαδή:

Κόστος κατασκευής
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Απόσταση από την πόλη της Χίου
Παρεμπόδιση από το διάγραμμα εμποδίων του αερολιμένα Χίου
Η πρότασή μας μπορεί να βαθμολογηθεί εξ ίσου ικανοποιητικά αν όχι καλύτερα.

Θεωρούμε όμως πολύ σημαντικό ότι με τυχόν υλοποίηση της εν λόγω πρότασης, θα αποφευχθεί, ίσως για πολύ μεγάλο διάστημα, η επιβάρυνση της νήσου με την κατασκευή ενός ακόμα λιμένα στα ανατολικά του νησιού με δραματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την αλιεία αλλά και την αισθητική του. Θα εξοικονομηθούν δε, πιθανόν, πόροι για να διατεθούν σ' αυτή την κρίσιμη για τον τόπο μας φάση, στη κατασκευή εξ ίσου σημαντικών και απαραίτητων έργων.